Lojaalsusprogrammi tingimused

Travel On Spot lojaalsusprogrammi aluseks on järgnevad tingimused.

I. Liikmelisus

Travel On Spot lojaalsusprogrammi liikmeks on õigus saada 18-aastasel isikul, kes broneerib teenuseid veebilehel www.travelonspot.lt (edaspidi „Travel On Spot“) ja kes loob veebilehel www.travelonspot.lt isikliku konto (edaspidi Liige).

II. Üldtingimused

2.1. Liige kogub Travel On Spot lojaalsuspunkte igakordsel teenuste broneerimisel Travel On Spot vahendusel. Lojaalsuspunkte saab hiljem kasutada teenuste broneerimisel veebilehel www.travelonspot.lt.

2.2. Tellitud teenuste eest lojaalsuspunktide saamiseks peab Liige looma isikliku konto veebilehel www.travelonspot.lt.

2.3. Lojaalsuspunktid kantakse üle Liikme Travel On Spot isiklikule kontole tingimusel, et Liige broneerib teenuseid pärast Travel On Spot isiklikule kontole sisselogimist.

2.4. Lojaalsusprogrammi Liikmeks saab olla 18-aastane isik. Nooremad kui 18-aastased isikud saavad osaleda lojaalsusprogrammis üksnes vanemate või eestkostja nõusolekul. Olukorras, milles lojaalsusprogrammi liikmeks on end registreerinud noorem kui 18-aastane isik ilma vanemate või eeskostja nõusolekuta, võib nimetatud isikud arvata lojaalsusprogrammi liikmelisusest välja.

2.5. Veebilehel www.travelonspot.lt isikliku konto loomisel avaldatud isikuandmeid kasutatakse Travel On Spot poolt võetud kohustuste täitmiseks vastavalt käesolevatele tingimustele, samuti Liikmele informatsiooni edastamiseks lojaalsusprogrammi ja Travel On Spot teenuste kohta vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud isikuandmete kaitse reeglitele.

III. Lojaalsuspunktide kogumine

3.1. Lojaalsuspunkte kogutakse ja säilitatakse Liikme isiklikul kontol teenuste broneerimisel Travel On Spot vahendusel.

3.2. Kui Travel On Spot vahendusel broneeritakse teenuseid rohkem kui ühele inimesele, kantakse lojaalsuspunktid kõigi broneeringute eest selle Liikme kontole, kes oli end broneerimiseks sisse loginud, hoolimata sellest kui mitmele inimesele teenuseid broneeriti.

3.3. Liige saab enda kogutud punktide hulka vaadata logides sisse oma isiklikule kontole veebilehel www.travelonspot.lt.

3.4. Kogutavate lojaalsuspunktide hulk sõltub tehingu väärtusest. Antavate punktide arv vastab ühele protsendile (2%) tellitud teenuste hinnast. Lojaalsuspunkte loendatakse ainult täisarvudes vastavalt matemaatikareeglitele, nt juhul kui 2% broneeringu hinnast on 1,4 eurot - saab selle eest ühe (1) lojaalsuspunkti, kui 2 protsent on 1,5 eurot - saab selle eest kaks (2) lojaalsuspunkti.

3.5. Luues veebilehel www.travelonspot.lt isikliku konto, antakse Liikmele kohe 20 lojaalsuspunkti. Travel On Spot kliendid, kellel juba on veebilehel www.travelonspot.lt isiklik konto olemas, saavad lojaalsusprogrammi käivitamisel samuti 20 lojaalsuspunkti, mida saab kasutada vastavalt antud tingimustele ja reeglitele.

3.6. Tellitud teenuste eest ettenähtud lojaalsuspunktid kantakse Liikme kontole 10 päeva pärast viimase teenuse osutamise päeva, tingimusel, et Liige kirjutab pakutud teenuste kohta kommentaari veebilehele www.travelonspot.lt antud ajavahemiku jooksul.

3.7. Lojaalsuspunktide andmisest teavitatakse Liiget e-posti teel. Luues isikliku konto veebilehel www.travelonspot.lt ja saades lojaalsusprogrammi Liikmeks, nõustub Liige sellega, et teated kogutud lojaalsuspunktide kohta ja muu Travel On Spot lojaalsusprogrammi ja soovitatavaid teenuseid puudutav info saadetakse Liikmele e-posti aadressile, mille Liige sisestas Travel On Spot isiklikku kontot luues.

3.8. Juhul kui Liige ei kirjuta pakutud teenuste kohta kommentaari 10 päeva jooksul pärast reisi lõppu (peale viimast päeva, mil osutati Travel On Spot kaudu broneeritud teenuseid) veebilehel www.travelonspot.lt või kirjutab kommentaari hiljem, siis lojaalsuspunkte ei anta.

3.9. Kui Liige broneerib teenuseid veebilehel www.travelonspot.lt isiklikule kontole sisse logimata, siis lojaalsuspunkte ei anta.

3.10. Liikme isiklikul kontol asuvaid lojaalsuspunkte ei saa kanda teise Liikme kontole, kuid Liikme isiklikule kontole sisse logides saab lojaalsuspunkte kasutada teistele isikutele teenuste broneerimiseks.

IV. Kogutud punktide kasutamine.

4.1. Liige saab kogutud lojaalsuspunkte kasutada ainult teenuste broneerimiseks Travel On Spot vahendusel.

4.2. Lojaalsuspunkte saab kasutada maksmiseks kogu broneeringu eest või ainult osaliselt.

4.3. Kogutud lojaalsuspunktide kasutamise õigus tekib alates hetkest kui Liikme kontole on kogunenud vähemalt 30 lojaalsuspunkti. Hilisemalt lojaalsuspunktide kasutamisele piiranguid ei seata ning punkte saab Liikme isiklikul kontol kasutada sõltumata nende arvust.

4.4. Kui Liige soovib kogutud lojaalsuspunkte kasutada teenuste broneerimisel Travel On Spot kaudu, tuleb ära märkida, et broneeringu eest soovitakse tasuda lojaalsuspunktidega täies ulatuses või osaliselt ning millises summas punkte kasutada soovitakse.

4.5. Üks lojaalsuspunkt annab ühe euro allahindlust.

4.6. Kogutud lojaalsuspunkte saab kasutada kahe (2) aasta jooksul. Pärast kahe aasta möödumist kõrvaldatakse selle aja jooksul kasutamata jäänud lojaalsuspunktid Liikme kontolt ning neid ei ole võimalik enam kasutada.

4.7. Kogutud lojaalsuspunkte ei vahetata ümber rahaks ja neid ei saa kasutada mingil muul viisil või eesmärgil kui on määratud antud tingimuste lepingus punktis 4.1.

V. Lõppsätted.

5.1. Lojaalsusprogrammi korraldajad jätavad endale õiguse igal ajal lojaalsusprogramm lõpetada või muuta antud lepingus toodud reegleid ja tingimusi ning anda sellest teada veebilehel www.travelonspot.lt. Sel juhul on Liikmel õigus kasutada oma enne lojaalsusprogrammi lõpetamist või reeglite muutmist kogutud lojaalsuspunkte vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

5.2. Liikmel on õigus igal ajal oma isiklik konto kustutada ja lõpetada lojaalsusprogrammis osalemine.

5.3. Lojaalsusprogramm viiakse läbi vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele. Kõik lojaalsusprogrammi tingimustega seotud või lojaalsusprogrammi rakendamisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused tuleb lahendada läbirääkimiste teel, kus mõlemad pooled ilmutavad head tahet. Juhul, kui erimeelsusi või vaidlusi ei ole võimalik lahendada poolte kokkuleppel, langetab lõpliku otsuse Leedu Vabariigi kohus.