Küpsised

Mis see on? 

Küpsis on väike andmehulk, mille veebileht paigaldab kasutaja arvutisse. 

Milleks vajab veebileht küpsiseid? 

Interneti veebilehtedel puudub mälu. Kui kasutaja lehitseb erinevaid veebilehti, tuntakse ta ära sama kasutajana. Küpsised võimaldavad veebilehel tunda ära kasutatud veebilehitseja. Eeskätt on küpsiste põhiülesandeks pidada meeles suvandeid (veebilehe keel, valuuta jne). Küpsised aitavad ka tuvastada sama veebilehe kasutajat.

 

Küpsiste kasutamine

Veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:

Tehnilised küpsised: selleks, et pakkuda klientidele innovaatilist ja kasutajasõbralikku veebilehte, kasutab Travel On Spot tehnilisi küpsiseid, mis võimaldavad veebilehte näha ja tagada selle korrektse toimimise. Kasutaja võib logida sisse olemasolevale kontole ja hallata oma broneeringuid. Veebileht toimib korrektselt ainult tehniliste küpsiste tõttu.

Funktsiooniküpsised: need võimaldavad meelde jätta kasutaja valikuid ja kasutada veebilehte palju tulemuslikumalt. Tänu nendele küpsistele jätab veebileht meelde eelnevalt valitud keele, valuuta, otsingud või vaadatud majutusasutused. Seda tüüpi küpsised ei ole vajalikud veebilehe toimimiseks, kuid muudavad lehitsemise palju mugavamaks.

Analüütilised küpsised: seda tüüpi küpsiseid kasutatakse selleks, et paremini aru saada, kuidas külastaja veebilehte kasutab ja parandada veebilehe toimimist. Kogutud andmed hõlmavad kasutajate poolt vaadatud veebilehti, seotud veebilehti, millelt kasutaja tuli veebilehele või kust ta lahkus, kasutatud platvormi tüüpi, kuupäeva ja kellaaja andmeid, klõpsude arvu, hiire liikumist ja lehitsemisaktiivsust, võtmesõnu ja muud veebilehe lehitsemise ajal kirjutatud teksti. Analüütilisi küpsiseid kasutatakse ka veebis reklaamikampaaniate tegemiseks, et analüüsida kasutajate käitumist pärast veebireklaami näitamist, kaasa arvatud kolmandate osapoolte veebilehtedel vaadatud reklaame. Sellisel juhul kogutakse anonüümset teavet.

Kommertsiaalsed küpsised: seda tüüpi küpsiseid kasutatakse Travel On Spoti reklaami paigaldamiseks teistele veebilehtedele. Nii nimetatud "suunatud reklaame" näidatakse kasutaja poolt otsitud reisisuundadele, vaadatud majutusasutustele ja näidatud hindadele tuginedes.

 

Küpsiste eluiga

Küpsised on erinevate elueatsüklitega. Mõningate küpsiste pikim eluiga on 5 aastat alates veebilehe viimasest külastusest. Kõiki küpsiseid võib kasutaja veebilehitsejast igal ajal kustutada.

 

Kolmandate osapoolte küpsised

Travel On Spot kasutab usaldusväärsete ja tuntud veebireklaami ja turundusettevõtete teenuseid. Travel On Spot võib kasutada kolmandatest osapooltest pakkujaid ka analüütiliseks otstarbeks. Nendeks otstarveteks on vaja paigaldada kolmandate osapoolte küpsiseid.

Pakkujad, kelle teenuseid Travel On Spot kasutab, on kohustatud teavitama kliente oma tegevustest ja rakendama vastutustundliku äri ja andmehalduse kõrgeid standardeid.

 

Travel On Spoti küpsistes sisalduva teabe kasutamine

Travel On Spoti küpsistes leiduvat teavet võib kasutada ainult Travel On Spot. Kolmandad osapooled võivad kontrollida kolmandate osapoolte poolt paigaldatud küpsiseid.

 

Küpsiste suvandite muutmine

Veebilehitseja (nt Internet Explorer, Safari, Firefox või Chrome) sätteid kasutades on kasutajatel võimalik valida lubatud ja keelatud küpsiseid. Sätetemenüü asukoht veebilehitseja menüüs sõltub konkreetse veebilehitseja tüübist. Sätteid on võimalik leida ka "Abi" funktsiooni kaudu.

Kui kasutaja keelab mõnede küpsiste kasutamise, ei pruugi veebilehel mõned funktsioonid toimida. Veebireklaamist keeldumine ei tähenda, et kasutaja ei näe rohkem veebireklaame või et kasutaja andmeid ei kasutata reklaamimiseks või turu-uuringute teostamiseks. Keeldumine tähendab, et võrgustikud, mille teenustest keelduti, ei näita enam kasutaja veebilehitseja sätetele ja lehitsemisomadustele kohandatud reklaami.

 

Veebilutikad

Travel On Spot kasutab veebilutikaid. Veebilutikas on väike, ühe piksli suurune graafiline pilt, mis ühendub arvutiga veebilehe osana või HTMLi elektroonilise sõnumina. Neid pilte kasutatakse otse või teiste teenusepakkujate kaudu veebireklaamina või aitamaks avastada, kas reklaami nägev kasutaja teeb broneeringut, partneri veebilehtede konversiooni monitooringuks, kliendi liikumise analüüsimiseks ja pakutavate teenuste optimeerimiseks.