Parima hinna garantii tingimused

Me eeldame, et me pakume broneerimise ajahetkel majutuskoha parimat võimalikku hinda.

Kui klient leiab teiselt veebilehelt samasuguse broneeritava majutuskoha odavama hinnaga, tuleks tal koheselt võtta ühendust Travel On Spoti kliendiliiniga. Sellisel juhul pakutakse kliendile võimalust osta valitud teenused sama hinnaga, kui ta täidab allpool toodud tingimused:

1) klient on võtnud koheselt pärast broneeringu tegemist (mitte hiljem, kui 48 tunni jooksul pärast broneerimist) ühendust Travel On Spoti esindajaga ja varustanud teda täpse teabega leitud pakkumise kohta: kliendi poolt edastatud link pakkumise veebilehele ja pakutud teenuste näidatud hinnale;

2) teabe kontrollimise hetkel on näidatud pakkumist võimalik internetist leida ja näidatud majutusteenust broneerida. Madalamat hinda ei või pakkuda veebileht / teenusepakkuja, kellega kasutaja on võtnud ühendust, et hinda küsida, või kui kasutajale on saadetud konkreetne e-kiri, st pakkumise hind peab olema avalik ja seda peab olema võimalik kontrollida;

3) leitud pakkumisele rakenduvad samasugused broneerimistingimused nagu teenuse broneerimisel Travel On Spoti kaudu, st, et kasutaja on valinud:

  • sama majutusasutuse;
  • sama tüüpi toa, apartemendi või muu majutustüübi;
  • samad sisseregistreerimise ja väljaregistreerimise kuupäevad;
  • samad majutustingimused (pansioni tüüp, broneeringu tühistamise tingimused ja muud tingimused).
  • veebilehe broneerimistingimused võimaldavad broneeringut tühistada või tehtud broneeringut täiendada ilma lisatasuta.

Parima hinna garantii rakendub broneeringut kinnitavas e-kirjas näidatud reisi hinnale, hõlmates ka tasusid, mida kasutaja on maksnud broneeringut tehes. Garantii ei rakendu tasudele, mida kasutaja maksab mistahes kolmandatele isikutele nt hotellile või muule teenusepakkujale otse makstavad maksud.

Kui eelpooltoodud tingimused ei ole täidetud, peab kasutaja jääma olemasoleva broneeringu juurde ja võib selle tühistada järgides üldist tühistamisprotseduuri. 

Parim hind ei ole garanteeritud, kui: 

  • broneering on tehtud veebilehel, mis ei paku majutusasutuse tüüpi või kohta enne broneeringu lõpetamist;
  • broneering on tehtud spetsiaalset liikmelisust, lojaalsus- või sarnast programmi kasutades, või kasutades mõnda muud allahindlust või teise veebilehe poolt pakutavat eripakkumist;
  • majutusteenus on broneeritud teisel veebilehel reisipaketi osana;
  • kasutaja on võtnud Travel On Spotiga ühendust pärast majutusasutusse sisseregistreerimist.

Pärast hinnavahe kompenseerimise taotluse kinnitamist tagastatakse hinnavahe krediitkaardile või pangakontole, mida kasutaja kasutas majutuse broneerimisteenuse jaoksTravel On Spoti veebilehel. Palun arvestage sellega, et summad kantakse vastavale kontole 30 päeva või muu makseperioodi jooksul.

Travel On Spot jätab endale õiguse täiendada parima hinna garantii tingimusi, lõpetada selle kehtivust või ilma etteteatamata piirata selle andmist ükskõik millisele isikule ja võtmata endale oma äranägemisel kliendi suhtes mistahes täiendavaid kohustusi, seda igal ajal ja mistahes põhjusel. Parima hinna garantii rakendamine konkreetsele kliendile tehakse kindlaks lähtudes taotluse esitamise ajal kehtivatest garantii rakendamise tingimustest.