Par mums

Vīzija: jaunākās paaudzes pasaules ceļojumu organizētājs.
Миссия: sniegt iespēju katram pašam organizēt savu ceļojumu.

 


 • Koncentrācija uz uzņēmuma stratēģiskiem mērķiem;
 • Inovācija;
 • Fokuss uz klientiem un viņu vajadzībām;
 • Darbs komandā;
 • Profesionalitāte un izaugsme (vispirms prasam paši no sevis);
 • Uzņēmuma kvalitātes politikas ievērošana;
 • Radoša un elastīga pieeja;
 • Atklātība;
 • Darba ātrums.

 


 • Cieņa pret sevi, kolēģiem un klientiem
 • Uzticēšanās;
 • Personiskās atbildības apzināšanās un godīgums;
 • Efektivitāte un vienkāršums;
 • Komandas gara lološana;
 • Degsme pēc uzvaras;
 • Pašizpausmes brīvība;
 • Profesionālās un personīgās dzīves harmonija.

Uzlabojot uzņēmuma darba kvalitāti, tiecamies:

 • ņemot vērā klientu prasības, sniegt profesionālus un kvalitatīvus pakalpojumus;
 • uzlabot sadarbību ar pasūtītājiem un partneriem;
 • celt darbinieku kvalifikāciju;
 • pastāvīgi uzlabot standarta ISO 9001:2008 prasībām atbilstošās pārvaldes sistēmas sniegumu;
 • pastāvīgi pilnveidoties, analizējot klientu un partneru viedokli, rekomendācijas un pieredzi.