Zemākās cenas garantija

Travel On Spot cenšas piedāvāt saviem klientiem zemāko iespējamo izmitināšanas un citu pakalpojumu cenu. Ja lietotāji, kas ar Interneta vietnes starpniecību ir pasūtījuši izmitināšanas vienību, citā tīmekļa lapā atradīs analoģiskus pakalpojumus ar tādiem pašiem pasūtīšanas nosacījumiem, taču par zemāku cenu nekā mūsu piedāvātā, pamatojoties uz zemāk norādītajiem nosacījumiem, Travel on Spot segs starpību starp mūsu piedāvāto un lietotāju atrasto zemāko analoģisku izmitināšanas pakalpojumu cenu.

 

Zemākās cenas garantijas nosacījumi 

Garantējam, ka, pasūtot izmitināšanas vienību, piedāvājam Jums labāko iespējamo šī brīža cenu.
Ja lietotāji līdzvērtīgu izmitināšanas pakalpojumu (kādu pasūta) atradīs citā tīmekļa lapā par zemāku cenu, viņi nekavējoties varēs sazināties ar Travel on Spot informācijas zvanu centru. Tādā gadījumā lietotājiem tiks piedāvāts iegādāties izvēlētos pakalpojumus par tādu pašu cenu, ja tiks izpildīti zemāk minētie nosacījumi:

1) Pēc pasūtījuma veikšanas lietotājs nekavējoties (ne vēlāk par 48 stundām pēc rezervācijas veikšanas) sazinājās ar Travel on Spot pārstāvjiem un sniedza izsmeļošu informāciju par citur atrasto piedāvājumu: iesniedza norādi uz piedāvājuma tīmekļa lapu un norādīja piedāvāto pakalpojumu cenu.
2) Pārbaudot informāciju, ir iespējams atrast norādīto piedāvājumu internetā un pasūtīt attiecīgo izmitināšanas pakalpojumu. Zemākā cena nedrīkst būt tīmekļa lapas / pakalpojumu sniedzēja piedāvāta, ar kuru lietotājs speciāli sazinājies, lai uzzinātu cenu, vai atsūtīta lietotājam uz konkrētu e-pasta adresi, t.i., cita piedāvājuma cenai jābūt sniegtai publiski un ir jābūt iespējai to pārbaudīt.
3) Atrastajam piedāvājumam ir spēkā tie paši pasūtīšanas nosacījumi, kādi lietotājam būtu pasūtot pakalpojumus ar Travel on Spot starpniecību, t.i., lietotājs izvēlējās:
- to pašu izmitināšanas iestādi;
- tādu pašu numura, apartamentu vai cita veida izmitināšanas vienības tipu;
- tādus pašus piereģistrēšanās un izreģistrēšanās datumus;
- tādus pašus izmitināšanas nosacījumus (ēdināšanas tips, pasūtījuma atsaukšanas noteikumi un citi nosacījumi);
- pasūtījuma nosacījumi Interneta vietnē ļauj bez soda naudas piemērošanas atsaukt vai mainīt veikto pasūtījumu.
4) Labākās cenas garantija tiek piemērota pasūtītā ceļojuma cenai, kas sniegta pasūtījuma apstiprinājuma elektroniskajā vēstulē, ieskaitot maksājumus, ko lietotājs samaksāja pasūtījuma veikšanas brīdī. Garantija netiek piemērota maksājumiem, ko lietotāji samaksā jebkādai trešajai personai, piem., maksājumiem, kas tiek maksāti tieši viesnīcai vai citam pakalpojumu sniedzējam.
Ja iepriekš minētie nosacījumi neatbilst, lietotājs saglabā esošo pasūtījumu un var to atsaukt saskaņā ar noteikto atsaukšanas nosacījumu vispārējo kārtību.

Zemākā cena netiek garantēta, ja:

  • pasūtījums veikts tīmekļa lapā, kurā netiek atklāts izmitināšanas iestādes vai izmitināšanas vienības tips, kamēr nav pabeigts pasūtījums;
  • pasūtījums veikts izmantojot speciālas biedra, lojalitātes un līdzīgas programmas, jebkādas citas tīmekļa lapas piedāvātās atlaides vai speciālās akcijas;
  • izmitināšanas pakalpojums tiek pasūtīts citā tīmekļa lapā kā ceļojuma paketes daļa;
  • lietotājs sazinājās ar Travel On Spot tikai pēc tam, kad piereģistrējās izmitināšanas iestādē.

Pēc tam, kad tiks apstiprināts naudas atgriešanas lūgums, cenas starpība tiks pārskaitīta uz lietotāja kredītkarti vai bakas kontu, kurš tika izmantots rezervējot izmitināšanas pakalpojumu Travel On Spot interneta vietnē. Vēršam Jūsu uzmanību, ka līdzekļi tiks pārskaitīti uz attiecīgo kontu 30 kalendāro dienu laikā vai citā norēķinu laika periodā. Travel On Spot patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ mainīt zemākās cenas garantijas nosacījumus, pārtraukt tās spēkā esamību vai ierobežot tās sniegšanu jebkurai personai, iepriekš par to nepaziņojot un neuzņemoties nekādas papildu saistības attiecībā pret lietotāju. Tas, vai konkrētam lietotājam tiks piemērota zemākās cenas garantija, tiks noteikts pēc garantijas piemērošanas nosacījumiem, kas ir spēkā prasības iesniegšanas brīdī.