Noteikumi

Saturs

 

 

Noteikumi

Šie noteikumi tiek piemēroti visiem piedāvātajiem pakalpojumiem, kuri tiek sniegti lietotājiem tieši vai ar jebkuras trešās personas starpniecību, nav svarīgi, kādas iekārtas lietotāji izmanto. Vēršam Jūsu uzmanību, ka, ja Jūs lietojat mūsu interneta vietni (meklējat tajā informāciju, izskatāt sniegtos piedāvājumus u.tml.) vai jebkuru citu mūsu programmu ar jebkuras sistēmas (turpmāk tekstā – Interneta vietne) starpniecību un / vai veicat pakalpojumu pasūtīšanu, Jūs apstiprināt, ka saprotat un piekrītat visiem turpmāk izklāstītajiem noteikumu nosacījumiem. Atzīmējam, ka šie noteikumi periodiski tiek atjaunoti un mums ir tiesības jebkurā laikā mainīt vienu vai vairākus šo noteikumu nosacījumus.

Šī Interneta vietne, tajā esošais saturs un infrastruktūra pieder, kā arī pakalpojumu pasūtīšanu internetā, kas tiek sniegta šajā Interneta vietnē un citās tīmekļa lapās, realizē un sniedz AB „Novaturas” uzņēmums, kas iereģistrēts un darbojas Lietuvas Republikā, mītnes vietas adrese: A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245, Kauņa (Kaunas), Lietuvas Republika, uzņēmuma kods 135567698, dati par uzņēmumu tiek uzkrāti un glabāti Valsts uzņēmuma Reģistru centra Juridisko personu reģistrā (www.kada.lt), izmantojot preču zīmi Travel On Spot (turpmāk tekstā – Travel On Spot). Visi mūsu sniegtie pakalpojumi izņēmuma kārtā ir paredzēti tikai personīgai, bet ne komerciālai izmantošanai. Visiem piedāvātajiem un sniegtajiem pakalpojumiem ir spēkā tālāk izklāstītie noteikumi.

Iet uz augšu⇑

 

Pakalpojumi, kas tiek sniegti

Ar šīs Interneta vietnes Travel on Spot starpniecību arī mūsu partneri sniedz iespēju dažādiem biznesa subjektiem, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumus (viesnīcām, moteļiem, viesu namiem u.c., kas turpmāk tekstā tiek dēvēti par izmitināšanas iestādi (-ēm)) un / vai citiem pakalpojumu sniedzējiem reklamēt un ļaut potenciālajiem klientiem pasūtīt viņu pakalpojumus, savukārt Interneta vietnes apmeklētājiem – izvēlēties un pasūtīt izvēlētos pakalpojumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka atsevišķu Jūsu izvēlēto pakalpojumu pasūtīšana ar Travel on Spot starpniecību nozīmē tieša darījuma noslēgšanu ar konkrēti izvēlētu pakalpojumu sniedzēju (piem., izmitināšanas iestādi), kas uzliek likumīgas saistības. Travel on Spot darbojas tikai kā starpnieks starp lietotāju, kas iesniedz pasūtījumu, un izmitināšanas iestādi vai citu pakalpojumu sniedzēju: Travel on Spot pārsūta pasūtījuma informāciju konkrētai izmitināšanas iestādei / citam pakalpojumu sniedzējam (vai citam starpniekam), savukārt lietotājam / pakalpojumu saņēmējam pārsūta pasūtījuma apstiprinājuma vēstuli konkrēta pakalpojumu sniedzēja vārdā. Travel on Spot nesniedz nekādus cita veida pakalpojumus un nav atbildīga par trešo personu (tāpat arī citu starpnieku, kas var tikt pieaicināti palīgā pasūtījuma iesniegšanai vai izpildei) sniegtajiem pakalpojumiem. Travel on Spot pašrocīgi neapkopo un nepārbauda informāciju, ko par sevi un saviem sniegtajiem pakalpojumiem paziņo trešās personas. Sniedzot starpniecības pakalpojumus starp lietotāju un izmitināšanas iestādi, un / vai citu pakalpojumu sniedzēju, savos informācijas izplatīšanas kanālos Travel on Spot  sniedz tikai to informāciju, ko saņem no konkrēta pakalpojumu sniedzēja. Tikai konkrēti pakalpojumu sniedzēji ir pilnībā atbildīgi par viņu Travel on Spot  sniegto un Interneta vietnē paziņoto informāciju (pakalpojumu aprakstiem, foto uzņēmumiem, cenām, informāciju par piedāvāto numuru noslogojumu un citu Interneta vietnē sniegto informāciju), kā arī šīs informācijas precizitāti, pilnīgumu un operatīvu tās atjaunošanu. Travel on Spot nepārbauda un nevar garantēt, ka visa trešo personu sniegtā informācija ir precīza, pilnīga un pareiza. Tas nozīmē, inter alia (turklāt), ka Travel on Spot nevar būt atbildīga par jebkādām kļūdām (rakstības un / vai cita veida), jebkādiem pakalpojumu vai informācijas sniegšanas traucējumiem, kas radušies Interneta vietnes nedarbošanās, atjaunošanas, labošanas vai uzturēšanas darbu utt. rezultātā, tāpat par neprecīzas vai maldīgas informācijas sniegšanu vai informācijas neiesniegšanu. Katrs konkrēts pakalpojumu sniedzējs ir pilnībā un atsevišķi atbildīgs par Interneta vietnē sniegtās informācijas, kas attiecas uz viņa sniegtajiem pakalpojumiem, precizitāti, pilnību, patiesumu un atbilstību visām spēkā esošajām tiesību aktu noteiktām prasībām. Visas pretenzijas par informācijas nesniegšanu vai neatbilstošu sniegšanu, prasības, pieprasījumi atlīdzināt lietotājiem iespējams radīto kaitējumu u.tml. jāiesniedz konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbību vai bezdarbības dēļ varēja rasties negatīvas vai tiesību aktiem pretrunīgas sekas.

Travel on Spot tāpat nevar tikt uzskatīta par atbilstošu subjektu, kam varētu iesniegt prasības atgriezt naudu par jebkādu pasūtījumu apstiprināšanas vai pakalpojumu sniegšanas kavējumu, atsaukšanu vai maršrutu maiņu. Travel on Spot tāpat neatbild par streiku, meteoroloģisko apstākļu, valdības vai varas institūciju lēmumiem un citiem nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu radītiem pakalpojumu sniegšanas traucējumiem vai pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, tāpat par gadījumiem, kad tika apstiprināts / pārdots vairāk brīvu vietu / biļešu, nekā faktiski ir, tāpat par jebkādiem papildu lietotāju / pakalpojumu saņēmēju vai pasūtītāju izdevumiem un citiem līdzīgiem apstākļiem. Visi pieprasījumi, pretenzijas, prasības, sūdzības vai vēršanās institūcijās, kas pilnvarotas risināt strīdus (par pakalpojumu kvalitāti, pasūtījumu un sniegto pakalpojumu neatbilstību, nesniegtiem / nepilnīgi vai neatbilstoši sniegtiem pakalpojumiem utt.), jāiesniedz tiešajam pakalpojumu sniedzējam un jāpamato ar tā nelikumīgām darbībām / bezdarbību. Interneta vietnē var tikt sniegts attiecīgu pakalpojumu vērtējums, taču tas tiek uzskatīts par vispārēju vadlīniju, kas pamatota ar subjektīviem pakalpojumu patērētāju vērtējumiem. Travel on Spot nesniedz konkrētas, ar tās starpniecību sasniedzamu pakalpojumu vai pakalpojumu sniedzēju rekomendācijas vai garantijas. Travel on Spot tāpat negarantē sniegto vērtējumu precizitāti. Travel on Spot pakalpojumi paredzēti tikai personīgai, nevis komerciālai izmantošanai. Brīdinām, ka ir stingri aizliegts pārdot tālāk, veidot norādes, izmantot, kopēt, vērot (tāpat arī izmantojot „spider”, „scrape” vai citas līdzīgas sistēmas un citus veidus), atveidot, pārsūtīt vai atjaunot jebkādu informāciju, programmatūras iekārtu, Interneta vietnē sniegtos produktu vai pakalpojumu piedāvājumus komerciāliem vai konkurences nolūkiem. Jebkāda iepriekš minēto darbību veikšana un / vai ar tādām darbībām Travel on Spot radītie zaudējumi, kaitējums reputācijai vai komerciālās darbības realizēšanai, kā arī jebkādas citas iespējamās negatīvās sekas tiks izvērtētas un apsūdzētas Lietuvas Republikas tiesību aktu noteiktā kārtībā pilnvarotām institūcijām un tiks pieprasīts atlīdzināt piedzīvoto kaitējumu vai likvidēt ar nelikumīgām darbībām radītās sekas.

Iet uz augšu

 

Norādes uz trešo personu tīmekļa lapām

Interneta vietnē var būt sniegtas norādes uz trešajām personām piederošām tīmekļa lapām (izmitināšanas un citu pakalpojumu sniedzēju u.c.). Šīs norādes tiek sniegtas tikai patērētāju iepazīšanās un informācijas nolūkos. Travel On Spot nekontrolē šīs tīmekļa lapas un nav atbildīga par to saturu vai par to, ka patērētāji apmeklē šīs tīmekļa lapas un tajās meklē sev interesējošu informāciju. Travel On Spot neapstiprina un nepārbauda tādās tīmekļa lapās sniegtās informācijas patiesumu, vispusību vai kvalitāti.

Iet uz augšu

 

Nepilngadīgie

Travel On Spot piedāvātie pakalpojumi paredzēti pilngadību (18 gadus) sasniegušām personām. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, izmantot piedāvātos pakalpojumus atļauts tikai tad, ja ir likumīga vecāku, aizbildņu vai aprūpētāju uzraudzība un atļauja. Travel On Spot ir tiesības izdzēst datus, kas saņemti no personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, kā arī jebkurā laikā atsaukt šādu personu pasūtījumus, ja tiek saņemta informācija, ka šādas personas izmanto pakalpojumus bez vecāku, aizbildņu vai aprūpētāju uzraudzības.

Iet uz augšu

 

Apjomīgi pasūtījumi

Tajā pašā dienā un / vai ar tādiem pašiem nosacījumiem vienā izmitināšanas iestādē atļauts pasūtīt ne vairāk par 10 numuriem vai cita veida izmitināšanas vienībām. Ja tiek konstatēts, ka, veicot dažādas rezervācijas, lietotājs / pasūtītājs/ pakalpojumu saņēmējs pasūtījis vairāk par 10 numuriem, Travel on Spot ir tiesības atsaukt veiktās rezervācijas un piemērot lietotājam atsaukšanas maksu (ja konkrētā gadījumā tāda tiek piemērota). Šajā gadījumā, ja tika samaksāta drošības nauda, kas netiek atgriezta, tā tāpat netiek atmaksāta lietotājam, kam tika atsaukts pasūtījums. Ja lietotājs vēlas pasūtīt 11 vai vairāk numuru, vai cita veida izmitināšanas vienības, viņam ir jāsazinās ar Travel on Spot konsultantiem un tiešā veidā jāizklāsta savas vēlmes. To var izdarīt, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pasta adresi info@travelonspot.lt. Pēc iesniegtā pieprasījuma izskatīšanas konsultanti sazināsies ar lietotāju, kas to iesniedzis, par iespēju veikt vēlamo rezervāciju lielākam personu skaitam. Atsevišķos gadījumos par veiktajām rezervācijām lielākam personu skaitam lietotājam var lūgt parakstīt rakstisku līgumu un (vai) samaksāt drošības naudu, kas netiek atgriezta.

Iet uz augšu

 

Ceļojuma drošība      

Ceļojuma virzienu izvēlas, kā arī visi ar šo izvēli saistītie riski jāizvērtē pašam ceļotājam. Travel On Spot mudina savus klientus rūpīgi izanalizēt visu ar izvēlēto ceļojuma virzienu saistīto informāciju, tāpat arī apdrošināšanu, brīdinājumus, ieteikumus, ko paziņo valsts institūcijas savos informācijas izplatīšanas kanālos. Ja rodas šaubas par drošību attiecīgā valstī vai reģionā, lietotāji var saņemt papildu informāciju, tieši vēršoties attiecīgajās institūcijās, izmantojot publiski paziņotos kontaktdatus. Piedāvājums pirkt konkrētos pakalpojumus nekādā gadījumā nenozīmē, ka Travel On Spot apstiprina vai garantē, ka ceļot uz attiecīgām lietotāja izvēlētām valstīm ir droši. Travel On Spot tāpat nav atbildīga par zaudējumiem, kas var rasties ceļojot uz attiecīgām valstīm.

Iet uz augšu

 

Ceļojuma dokumenti

Vēršam uzmanību, ka, ierodoties un reģistrējoties viesnīcā (vai jebkurā citā izmitināšanas iestādē), visiem viesiem (ieskaitot arī bērnus) parasti tiek lūgts uzrādīt personu apliecinošus dokumentus (pasi vai personas identitātes karti). Par visiem ceļojuma dokumentiem (pasi, personas identitātes karti, vīzām u.tml.) ikvienam ceļotājam jāparūpējas individuāli. Travel on Spot  nepārbauda un nav atbildīga par klientu personas un / vai ceļojuma dokumentu atbilstību, to derīguma termiņu, tāpat par izmitināšanas iestādes vai citu pakalpojumu sniedzēju pieņemtiem lēmumiem attiecībā uz klientiem, ja viņi neiesniedz personas dokumentus vai iesniedz neatbilstošus personas dokumentus. Travel on Spot nekādā gadījumā nebūs atbildīga par migrācijas vai robežsargu pieņemtiem lēmumiem attiecībā uz ceļotājiem.

Vēršam uzmanību, ka, dodoties uz atsevišķām valstīm, var būt nepieciešama vīza, speciālas atļaujas u.tml., var tikt piemērotas prasības minimālam pases vai personas identitātes kartes derīguma termiņam. Pirms ceļošanas painteresējieties, kādas konkrētas prasības tiek piemērotas, lai varētu doties uz attiecīgo valsti. Vēršam Jūsu uzmanību, ka, dodoties uz ārvalstīm, ieteicams iegādāties medicīnas izdevumu, nelaimes gadījumu un / vai cita veida apdrošināšanu. Par apdrošināšanu visu risku un atbildību uzņemas klients, t.i., viņš pats lemj, vai iegādāties apdrošināšanu, kā arī kādu iegādāties.

Iet uz augšu

 

Cena

Lietotāja pasūtīto pakalpojumu cena būs tāda, kāda tiek norādīta Interneta vietnē, izņemot acīmredzamus kļūdu gadījumus. Pakalpojumu cena var tikt mainīta jebkurā brīdī, taču veiktās izmaiņas neietekmēs tos pasūtījumus, kas jau bija pieņemti pirms to mainīšanas. Neskatoties uz Travel on Spot  saprātīgajiem centieniem, lai no tā izvairītos, atsevišķu ceļojumu pasūtījuma pakalpojumu cenas Interneta vietnē var būt norādītas kļūdaini. Šī iemesla dēļ Travel on Spot patur tiesības labot Interneta vietnē atrastās cenu kļūdas vai neprecizitātes un/ vai rezervācijas, kas veiktas, pamatojoties uz kļūdainām cenām. Tādā gadījumā, ja tas būs iespējams, lietotājiem tiks sniegta iespēja saglabāt veikto rezervāciju par pareizo cenu vai atsaukt rezervāciju, nepiemērojot nekādu atsaukšanas maksu. Travel on Spot nav pienākuma sniegt pasūtītos pakalpojumus par kļūdainu (mazāku) cenu pat tādos gadījumos, kad lietotājam ir nosūtīts rezervācijas apstiprinājums vai lietotājs  to ir saņēmis. Visu izmitināšanas iestāžu sniegto pakalpojumu cenas Travel on Spot interneta vietnē ir norādītas par izmitināšanas vienību (numuru, apartamentiem u.c.) visam viesošanās laikam, ieskaitot PVN un pārējos nodokļus, ja vien Interneta vietnē vai lietotājam nosūtītajā apstiprinājuma vēstulē nav norādīts citādāk. Vēršam Jūsu uzmanību, ka, mainoties nodokļiem, kas ietekmē pakalpojumu cenu noteikšanu, tāpat var mainīties arī piedāvāto pakalpojumu cenas. Tāpat pievēršam Jūsu uzmanību, ka izmitināšanas pakalpojuma cenā visbiežāk nav iekļauti konkrētajā izmitināšanas iestādē sniegtie papildu pakalpojumi (piem., mini bāra, mazgāšanas, SPA, sporta, gultu un lietussargu, dvieļu pie baseina / jūras, seifa, gaisa kondicioniera nomas u.c.). Par šiem pakalpojumiem var nākties papildus maksāt saskaņā ar konkrētās izmitināšanas iestādes administrācijas noteiktajām cenām.

Atsevišķos gadījumos Interneta vietnē konkrētai viesošanās reizei var atrast piedāvājumus attiecīgu pakalpojumu iegādei par zemākām cenām, taču šīs izmitināšanas iestāžu sniegtās cenas var būt ar speciāliem nosacījumiem, prasībām vai ierobežojumiem, piemēram, attiecībā uz atsaukšanu, naudas atgriešanu, norēķināšanos u.tml. Pirms pasūtījuma veikšanas lūdzam lietotāju rūpīgi pārskatīt visu informāciju par izmitināšanas vienību, ko plānojat pasūtīt, tās cenu, pasūtīšanas, naudas atgriešanas un citus nosacījumus.

Iet uz augšu

 

Zemākās cenas garantija

Travel On Spot cenšas piedāvāt saviem klientiem zemāko iespējamo izmitināšanas un citu pakalpojumu cenu. Ja lietotāji, kas ar Interneta vietnes starpniecību ir pasūtījuši izmitināšanas vienību, citā tīmekļa lapā atradīs analoģiskus pakalpojumus ar tādiem pašiem pasūtīšanas nosacījumiem, taču par zemāku cenu nekā mūsu piedāvātā, pamatojoties uz zemāk norādītajiem nosacījumiem, Travel on Spot segs starpību starp mūsu piedāvāto un lietotāju atrasto zemāko analoģisku izmitināšanas pakalpojumu cenu.

Iet uz augšu

 

Zemākās cenas garantijas nosacījumi 

Garantējam, ka, pasūtot izmitināšanas vienību, piedāvājam Jums labāko iespējamo šī brīža cenu. Ja lietotāji līdzvērtīgu izmitināšanas pakalpojumu (kādu pasūta) atradīs citā tīmekļa lapā par zemāku cenu, viņi nekavējoties varēs sazināties ar Travel on Spot informācijas zvanu centru. Tādā gadījumā lietotājiem tiks piedāvāts iegādāties izvēlētos pakalpojumus par tādu pašu cenu, ja tiks izpildīti zemāk minētie nosacījumi: 1) Pēc pasūtījuma veikšanas lietotājs nekavējoties (ne vēlāk par 48 stundām pēc rezervācijas veikšanas) sazinājās ar Travel on Spot pārstāvjiem un sniedza izsmeļošu informāciju par citur atrasto piedāvājumu: iesniedza norādi uz piedāvājuma tīmekļa lapu un norādīja piedāvāto pakalpojumu cenu. 2) Pārbaudot informāciju, ir iespējams atrast norādīto piedāvājumu internetā un pasūtīt attiecīgo izmitināšanas pakalpojumu. Zemākā cena nedrīkst būt tīmekļa lapas / pakalpojumu sniedzēja piedāvāta, ar kuru lietotājs speciāli sazinājies, lai uzzinātu cenu, vai atsūtīta lietotājam uz konkrētu e-pasta adresi, t.i., cita piedāvājuma cenai jābūt sniegtai publiski un ir jābūt iespējai to pārbaudīt. 3) Atrastajam piedāvājumam ir spēkā tie paši pasūtīšanas nosacījumi, kādi lietotājam būtu pasūtot pakalpojumus ar Travel on Spot starpniecību, t.i., lietotājs izvēlējās: - to pašu izmitināšanas iestādi; - tādu pašu numura, apartamentu vai cita veida izmitināšanas vienības tipu; - tādus pašus piereģistrēšanās un izreģistrēšanās datumus; - tādus pašus izmitināšanas nosacījumus (ēdināšanas tips, pasūtījuma atsaukšanas noteikumi un citi nosacījumi); - pasūtījuma nosacījumi Interneta vietnē ļauj bez soda naudas piemērošanas atsaukt vai mainīt veikto pasūtījumu. 4) Labākās cenas garantija tiek piemērota pasūtītā ceļojuma cenai, kas sniegta pasūtījuma apstiprinājuma elektroniskajā vēstulē, ieskaitot maksājumus, ko lietotājs samaksāja pasūtījuma veikšanas brīdī. Garantija netiek piemērota maksājumiem, ko lietotāji samaksā jebkādai trešajai personai, piem., maksājumiem, kas tiek maksāti tieši viesnīcai vai citam pakalpojumu sniedzējam. Ja iepriekš minētie nosacījumi neatbilst, lietotājs saglabā esošo pasūtījumu un var to atsaukt saskaņā ar noteikto atsaukšanas nosacījumu vispārējo kārtību.

Zemākā cena netiek garantēta, ja:

  • pasūtījums veikts tīmekļa lapā, kurā netiek atklāts izmitināšanas iestādes vai izmitināšanas vienības tips, kamēr nav pabeigts pasūtījums;
  • pasūtījums veikts izmantojot speciālas biedra, lojalitātes un līdzīgas programmas, jebkādas citas tīmekļa lapas piedāvātās atlaides vai speciālās akcijas;
  • izmitināšanas pakalpojums tiek pasūtīts citā tīmekļa lapā kā ceļojuma paketes daļa;
  • lietotājs sazinājās ar Travel On Spot tikai pēc tam, kad piereģistrējās izmitināšanas iestādē.

Pēc tam, kad tiks apstiprināts naudas atgriešanas lūgums, cenas starpība tiks pārskaitīta uz lietotāja kredītkarti vai bakas kontu, kurš tika izmantots rezervējot izmitināšanas pakalpojumu Travel On Spot interneta vietnē. Vēršam Jūsu uzmanību, ka līdzekļi tiks pārskaitīti uz attiecīgo kontu 30 kalendāro dienu laikā vai citā norēķinu laika periodā. Travel On Spot patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ mainīt zemākās cenas garantijas nosacījumus, pārtraukt tās spēkā esamību vai ierobežot tās sniegšanu jebkurai personai, iepriekš par to nepaziņojot un neuzņemoties nekādas papildu saistības attiecībā pret lietotāju. Tas, vai konkrētam lietotājam tiks piemērota zemākās cenas garantija, tiks noteikts pēc garantijas piemērošanas nosacījumiem, kas ir spēkā prasības iesniegšanas brīdī.

Iet uz augšu

 

Apkalpošanas maksa

Travel on Spot pakalpojumi ir bezmaksas. Sniedzot pakalpojumus, mēs nepiemērojam nekādas papildu (pasūtījuma, starpniecības) maksas, kas palielinātu izmitināšanas vienības pasūtīšanas cenu.

Iet uz augšu

 

Norēķināšanās ar kredītkarti vai bankas pārskaitījumu

Pamatojoties uz konkrēta izmitināšanas pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem maksāšanas nosacījumiem (visbiežāk izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji piedāvā iegādāties pakalpojumus, par kuriem daļēja vai pilna maksājuma summa netiek atgriezta), veicot pasūtīšanu, par pakalpojumiem Travel on Spot drošā veidā jāsamaksā internetā (ko piedāvā un uztur lietotāja banka). Maksājums tiek droši apstrādāts ar trešo personu starpniecību un tiek veikts tiešā veidā no lietotāja kredītkartes / debetkartes vai bankas konta, novirzot maksājuma summu uz „Novaturas” kontu. Pirms rezervācijas veikšanas lūdzam rūpīgi izlasīt informāciju par izmitināšanas vienību un iepazīties ar visiem pasūtīšanas un maksāšanas, kā arī neatgriežama maksājuma nosacījumiem.

Iet uz augšu

 

Valūtas maiņa

Valūtas maiņas rīks Travel On Spot  interneta vietnē ir sniegts tikai informatīvā nolūkā. Tas nav pilnīgi precīzs, un informācija netiek atjaunota atbilstoši reālajam laikam. Tā valūtas kursi var atšķirties no tobrīd spēkā esošajiem.

Iet uz augšu

 

Atsaukšana un neierašanās

Pasūtot izmitināšanas vienību izmitināšanas iestādē, lietotāji piekrīt spēkā esošiem izmitināšanas iestādes pasūtīto pakalpojumu atsaukšanas un neierašanās noteikumiem, kā arī visiem papildu nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz pasūtījumu vai viesošanos, ieskaitot iestādes piedāvātos pakalpojumus un / vai par produktus (izmitināšanas iestādes piemērotos noteikumus un nosacījumus iespējams uzzināt konkrētajā izmitināšanas iestādē; ar tiem var iepazīties pirms pasūtījuma veikšanas). Vispārējie atsaukšanas un neierašanās noteikumi ir sniegti Interneta vietnē, izmitināšanas iestāžu informatīvajās un reklāmas tīmekļa lapās, kā arī pasūtījuma apstiprinājuma vēstulē. Vēršam Jūsu uzmanību, ka atsevišķos gadījumos, pasūtot izmitināšanas pakalpojumus par speciālām cenām un saskaņā ar speciāliem piedāvājumiem, pasūtījumus nedrīkst atsaukt vai mainīt. Pirms pasūtījuma veikšanas lietotājiem ieteicams rūpīgi izlasīt visu informāciju par piedāvāto izmitināšanas vienību un detalizēti iepazīties ar atsaukšanas un neierašanās nosacījumiem. Tāpat uzsveram, ka pasūtījumi, kuru pasūtīšanas laikā tiek pieprasīts samaksāt sākuma iemaksu vai visu summu, vai tās daļu, var tikt atsaukti (iepriekš par to nebrīdinot), ja nepieciešamā (atlikusī) summa netiek samaksāta līdz noteiktajam datumam, balstoties uz izmitināšanas iestādes un pasūtījuma noteikumiem. Novēlota apmaksa, nepareizi norādīta bankas, debeta / kredītkartes informācija, spēkā neesošas debeta / kredītkartes vai nepietiekams līdzekļu daudzums ir lietotāja personīgā atbildība, tādēļ šādos gadījumos lietotājiem nebūs tiesību saņemt atpakaļ jau samaksāto naudu, izņemot konkrētus gadījumus, kad izmitināšanas iestāde piekritīs, lai lietotājs darbotos ārpus noteiktajiem (avansa) maksāšanas nosacījumiem. Lai pārskatītu, mainītu vai atsauktu veikto pasūtījumu, lietotājiem jāpilda pasūtījuma e-vēstulē norādītās instrukcijas. Vēršam Jūsu uzmanību, ka lietotājiem, kas atsaukuši pasūtījumu, var nākties samaksāt atbilstoši izmitināšanas iestādes pasūtījuma atsaukšanas, (avansa) maksājuma vai neierašanās noteikumiem, tāpat lietotājiem nebūs tiesību saņemt atpakaļ iepriekš samaksāto naudu. Pirms pasūtījuma veikšanas iesakām lietotājiem rūpīgi izlasīt izmitināšanas iestādes atsaukšanas, (avansa) maksājuma un neierašanās noteikumus, kā arī atcerēties savlaicīgi veikt visus maksājumus, kas jāsamaksā konkrēta pasūtījuma gadījumā. Klienta neierašanās (angl. „no show”) pasūtītajā izmitināšanas vietā tiek uzskatīta par pasūtījuma atsaukšanu. Pēc rezervācijas pabeigšanas nekādas izmaiņas (izmitināšanas ilguma, papildu pasūtīto pakalpojumu, klientu vārdu, uzvārdu u.tml.) nav iespējamas, izņemot gadījumus, kad izmitināšanas aprakstā, pasūtījuma apstiprinājumā ir norādīts citādāk. Jebkādas izmaiņas tiek uzskatītas par atsaukšanu. Izmaiņas, kas saistītas ar viesošanās laika pagarināšanu, var veikt, ja pastāv iespēja. Šajā gadījumā pasūtīto pakalpojumu cena tiek pārrēķināta.

Iet uz augšu

 

Izmitināšanas īpatnības un kārtība    
Kategorija

Ne pasaules mērogā, ne Eiropas Savienībā nav kopējas izmitināšanas iestāžu klasificēšanas sistēmas vai standarta, tādēļ atkarībā no valsts rodas atšķirīgi vienādu kategoriju viesnīcu standarti. Viesnīcas kategorija ir atkarīga no numuru lieluma, to iekārtojuma, apkalpošanas līmeņa, sniegto pakalpojumu skaita u.c. Katrā valstī kategorijai izvirzītās prasības un to interpretēšana var atšķirties. Piemēram, 5* kategorijas viesnīca vienā valstī ne vienmēr atbildīs tās pašas kategorijas viesnīcas kvalitātei citā valstī. Oficiāla viesnīcas vai apartamentu kategorija tiek norādīta ikvienas viesnīcas vai apartamentu aprakstā. Ja oficiāla kategorija aprakstā nav norādīta, tas nozīmē, ka viesnīcas vai apartamentu darbinieki ir iesnieguši iesniegumu kompetentām valsts institūcijām, lai iegūtu oficiālu kategoriju, tādēļ šobrīd ārvalstīs oficiālas kategorijas nav, vai arī viesnīcām vai apartamentiem šajā valstī kategorija obligāti nav jāiegūst. Vēršam uzmanību, ka daudzās valstīs (piem., Spānijā) viesnīcu vai apartamentu kategorija var tikt apzīmēta gan ar burtiem, gan atslēgām. Notiek centieni pāriet pie kopējas viesnīcu klasificēšanas sistēmas, taču daļa viesnīcu vai apartamentu joprojām var būt klasificētas ar burtiem vai atslēgām. Tāpat Travel on Spot klientu ērtībai var iesniegt klientu izmitināšanas iestāžu vērtējumus, kuru pamatā ir subjektīvi klientu viedokļi. Tāds vērtējums nav objektīvs. Tā mērķis ir palīdzēt klientam orientēties un izvēlēties vēlamo viesnīcu. Tādu vērtējumu nedrīkst identificēt ar oficiālo viesnīcas kategoriju valstī.

Iet uz augšu

 

Viesnīcas diennakts

Ierašanās dienā viesnīcas diennakts sākums ir no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00, aizdošanās dienā viesnīcas diennakts beigas ir no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00. Pēdējā ceļojuma dienā no viesnīcas numura ar bagāžu jāizreģistrējas līdz plkst. 10:00 - 12:00. Par precīziem numura atbrīvošanas nosacījumiem Jūs informēs viesnīcas administrācija. Atbrīvojot numuru, bagāžu iespējams atstāt viesnīcas bagāžas uzglabāšanas kamerā vai šim nolūkam paredzētā telpā. Ja ir iespēja, viesnīcas administrācija viesus var izmitināt agrāk vai pagarināt numura atbrīvošanas laiku. Par to klientam parasti jāsamaksā viesnīcas administrācijas noteiktā papildu maksa.

Iet uz augšu

 

Numuri

Viesnīcās var būt divvietīgi, vienvietīgi numuri, apartamenti (viesnīcas numurs, kurā atsevišķi ir viesistaba un guļamistaba, var būt ierīkota virtuvīte, dažreiz apartamentos var būt vairākas caurstaigājamas istabas, piemēram, guļamistaba un viesistaba), studijas (vienas istabas numurs ar nelielu priekšistabu, var būt ierīkota virtuvīte) u.c. Vēršam uzmanību, ka standarta divvietīgā viesnīcas numurā atkarībā no viesnīcas interjera var būt viena divvietīga vai divas atsevišķas gultas. Parasti viesnīcās nav trīsvietīgu numuru. Pasūtot vietu trešajai vai ceturtajai personai, divvietīgā numurā tiek novietota papildu (saliekamā) gulta, dīvāns vai salokāms atzveltnes krēsls. Pat tad, ja viesnīcas numura tips tiek norādīts kā trīsvietīgs, trešajai personai var tikt novietota papildu gulta, dīvāns vai salokāms atzveltnes krēsls. Atsevišķās viesnīcās par papildu samaksu (parasti jāsamaksā viesnīcā) var iznomāt gultiņu zīdainim. Vēršam uzmanību, ka atsevišķu viesnīcu numuros, kuros iespējama trīs vai četru personu izmitināšana (divi pieaugušie un viens vai divi bērni), pirmajam un/ vai otrajam bērnam var nebūt gultas vai tā var tikt novietota par papildu maksu. Viesnīcu aprakstā norādītā numuru platība parasti ietver guļamistabu, vannas istabu un, ja numurā ir, balkonu vai terasi. Atsevišķas viesnīcas piedāvā zemāka tipa (par standarta numuriem) numurus, kuri tiek dēvēti Eco, Economy u.tml. Šī tipa numurs – zemākā tipa numurs viesnīcā, parasti tajā ir mazāk ērtību nekā standarta tipa numurā. Precīzs numura apraksts tiek sniegts konkrētas viesnīcas aprakstā. Eco vai Economy tipa numurus ieteicams izvēlēties viesiem, kas nav pretenciozi. Šādu numuru skaits var būt ierobežots. Viesnīcas administrācija, pēc saviem ieskatiem, izmitina viesus ierašanās dienā brīvajos pasūtītā tipa numuros. Numurus ar logiem uz jūras vai citu vēlamo pusi (baseina, dārza u.tml.) viesnīcas administrācija garantē tikai tad, kad par to ir noteikta atsevišķa piemaksa un klients to samaksā. Pretējā gadījumā šāda vēlme var tikt apmierināta, ja ir iespēja. Jēdziens „logi uz jūras pusi” (angl. „Sea Side”) ne obligāti nozīmē ģeogrāfisko numura pozīciju attiecībā pret jūru (tas nenozīmē „skatu uz jūru”). Šādos numuros bieži vien nav tieša skata uz jūru (numura logi ir izvietoti ar skatu slīpi pret jūru), skatu uz jūru var aizstāt ēkas vai augu valsts. Atsevišķās viesnīcās, apartamentos vai studijās var prasīt atstāt drošības naudu (sniedzot kredītkartes datus vai skaidru naudu, atkarībā no viesnīcas noteiktajiem nosacījumiem) viesnīcas, apartamentu vai studijas administrācijas noteiktajā apmērā, kas tiek atdota aizdošanās dienā, ja nav nodarīti bojājumi viesnīcas, apartamentu vai studijas inventāram. Prasības dzīvot konkrētā viesnīcas stāvā, blakus numuros u.tml. tiek uzskatītas par klienta papildu vēlmēm, kas neuzliek saistības Travel On Spot un viesnīcai. Šādas prasības tiek apmierinātas tikai tad, ja ir iespēja. Savas vēlmes angļu valodā obligāti jānorāda rezervācijas veikšanas laikā. Vēršam Jūsu uzmanību, ka kūrortu pašvaldības institūcijas jebkurā laikā var ieviest tā saucamo, spilvena, tūrista, ekoloģijas maksu vai cita veida  nodevu, ko var nākties samaksāt uz vietas, t.i., reģistrējoties viesnīcā vai citā laikā. Travel on Spot nav atbildīga par vietējās pašvaldības vai valsts varas pieņemtajiem lēmumiem. Tāpat vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka mēdz būt gadījumi, kad izmitināšanas iestādes (piem., viesnīcas) nomaina nosaukumu vai preču zīmi. Nosaukuma / preču zīmes maiņa nevar tikt traktēta kā Jūsu pasūtījuma maiņa.

Iet uz augšu 

 

Numuru kārtošana 

Kārtojot numurus, tiek tīrītas grīdas, izsūkti paklāji, tiek sakārtota vannas istaba un tualete, tiek iznesti atkritumi un saklātas gultas. Augstākas kategorijas viesnīcās numuri tiek kārtoti katru dienu, bet zemākas kategorijas – reizi vai divas reizes nedēļā. Gultas veļa un dvieļi tiek mainīti reizi vai divas reizes nedēļā. Ja klients izmanto virtuvi, par tās tīrību jārūpējas pašam.

Iet uz augšu

 

Ēdināšana 

Konkrēts ēdināšanas veids norādīts viesnīcas aprakstā. Ēdiens tiek pasniegs noteiktā laikā viesnīcas restorānā. Ja klienti, kas no viesnīcas aizdodas agri no rīta vai atgriežas vēlu vakarā, vēlas saņemt ēdināšanas pakalpojumu citā laikā, atsevišķos gadījumos (viesnīcas administrācijas noteiktajā kārtībā) ir iespēja (dažkārt par papildu samaksu) saņemt agro brokastu vai vēlo vakariņu pārtikas paciņas. Ierastais ēdināšanas veids – „zviedru galds” (pašapkalpošanos vai „zviedru galdu” apkalpo viesnīcas personāls). Dažkārt jāizvēlas viens pamatēdiens no vairākiem piedāvātajiem. Konkrētu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas kārtību, laiku, kad un kur iespējams saņemt atbilstošo ēdināšanu, ēdienu un dzērienu izvēles dažādību nosaka viesnīcas administrācija, ņemot vērā valsts specifiku, viesnīcas kategoriju u.c. Pārtika un dzērieni viesnīcu restorānos, kafejnīcās un bāros, kas minēti viesnīcas aprakstā, tiek pasniegti viesnīcas administrācijas noteiktajā kārtībā un ir maksas pakalpojums atkarībā no pasūtītā ēdināšanas veida. Atsevišķi dzērieni vai ēdieni ar viesnīcas administrācijas lēmumu var tikt piedāvāti par papildu samaksu pat tad, ja viesnīcā ir „viss iekļauts” vai „viss iekļauts+” veida ēdināšana. Tāpat vēršam Jūsu uzmanību, ka dzērienu skaits, pasniegšanas vieta un laiks, pat pasūtot ēdināšanas veidu „viss iekļauts” vai „viss iekļauts+”, var būt ierobežoti. Informāciju par šādiem dzērieniem vai ēdieniem, kā arī to cenām sniedz viesnīcas personāls. Parasti viesnīcu numuros, kuros nav virtuvītes, aizliegts uzglabāt un gatavot ēdienu. Viesnīcās, kurās ierašanās dienā numuros pieejama kafija vai tēja vai ir atļauts šos dzērienus pagatavot (par to tiek sniegta informācija viesnīcas aprakstā), vēlāk šo dzērienu rezerves parasti netiek papildinātas. Pievērsiet uzmanību, ka apģērbam vakariņu laikā jāatbilst viesnīcas kategorijai.

Iet uz augšu

 

Pakalpojumi

Izklaides pasākumu biežumu un rīkošanas kārtību nosaka viesnīcas administrācija. Tūrisma sezonas sākumā un beigās izklaides pasākumu, kas norisinās viesnīcā, kā arī citu sniegto pakalpojumu parasti mēdz būt mazāk. Viesnīcas aprakstā ne vienmēr iespējams uzskaitīt visus pakalpojumus, kas tiek sniegti viesnīcā, kā arī pakalpojumus, par kuriem papildus jāmaksā. Informāciju par maksas un bezmaksas viesnīcas sniegtajiem pakalpojumiem ierašanās brīdī jautājiet viesnīcas administrācijā. Nereti sezonas laikā maksas un bezmaksas pakalpojumu skaits var mainīties.

Iet uz augšu

 

Troksnis un remontdarbi 

Daudzas piedāvātās viesnīcas atrodas vietās, kur visu diennakti darbojas restorāni, kafejnīcas, diskotēkas. Daudzu viesnīcu teritorijās tūrisma sezonas laikā bieži līdz vēlumam turpinās izklaides pasākumi. Troksni reizēm pastiprina arī transporta satiksme ielās. Viesnīcās, kas atrodas netālu no lidostas, var būt dzirdams troksnis, kuru rada lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās. Viesnīcas administrācija nav atbildīga par troksni, kas ir ārpus viesnīcas robežām. Tiem, kas vēlas mieru, iesakām jau savlaicīgi rūpīgi izpētīt viesnīcas sniegtos aprakstus vai papildus painteresēties, kā arī saskaņā ar iegūto informāciju izvēlēties viesnīcu rāmā vietā, tālāk no trokšņainām izklaidēm. Dažkārt izmitināšanas vietās notiek labiekārtošanas vai nelieli remondarbi, kas arī var radīt troksni. Klients tiks informēts par šiem remontdarbiem, ja paredzēts tos veikt viņa izvēlētajā viesnīcā. Taču Travel on Spot varēs sniegt šādu informāciju klientam tikai gadījumos, kad izmitināšanas pakalpojuma nodrošinātājs brīdinās Travel on Spot par šādiem darbiem. Travel on Spot neuzņemas atbildību par izmitināšanas pakalpojuma nodrošinātāja lēmumu veikt labiekārtošanas un izmitināšanas darbus, šo darbu ilgumu un iespējamām neērtībām, ko var izraisīt šo darbu veikšana.

Iet uz augšu 

 

Pretenzijas

Ja uzskatāt, ka Jūsu pasūtītie pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstoši, pretenzijas rakstiski jāiesniedz viesnīcas administrācijai viesošanās laikā, jo uz vietas iespējams visātrāk atrisināt un novērst radušos trūkumus. Ja pretenzijas tiek iesniegtas ceļojuma beigās, laika problēmu risināšanai vairs nebūs. Ja klients savas viesošanās laikā rakstiski neiesniedz pretenzijas, viņš zaudē iespēju pieprasīt kompensāciju. Ja viesošanās laikā trūkumi netiek novērsti, pretenzijas izmitināšanas iestādei tiešā veidā var iesniegt rakstiski 15 darba dienu laikā pēc viesošanās beigām. Kopā ar pretenziju jāiesniedz tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma kopijas. Tāpat pretenzijas varat sūtīt ar Travel on Spot starpniecību uz e-pasta adresi info@travelonspot.com. Jūsu pretenzijas nekavējoties pārsūtīsim tiešajam pakalpojumu sniedzējam. Travel on Spot neuzņemas atbildību par force majeure apstākļiem, no kuriem viesošanās laikā nebija iespējams izvairīties. Pretenzijas netiek pieņemtas par pakalpojumiem, kas nav iekļauti konkrētā pakalpojumu aprakstā. Jūsu izvēlētā viesnīca var izmitināt klientus citā tās pašas vai augstākas kategorijas viesnīcā, ja apmesties iepriekš pasūtītajā numurā nav iespējams. Tādā gadījumā klients nedrīkst pieprasīt kompensāciju.

Iet uz augšu 

 

Atbildības ierobežošana  

Vadoties no šiem noteikumem, kā arī tiesību aktu nolikumiem, Travel on Spot ir atbildīga tikai par tiešajiem kaitējumiem un zaudējumiem, kas lietotājiem, iespējams, ir radušies ar Travel on Spot  saistīto saistību nepildīšanu / neatbilstošu pildīšanu attiecībā uz sniegtajiem pakalpojumiem. Zaudējumu summa, kas jāatlīdzina, tiek ierobežota ar konkrēta lietotāja pasūtījuma summu, kas norādīta pasūtījuma apstiprinājuma elektroniskajā vēstulē (viena vai vairāku saistītu notikumu gadījumā). Travel on Spot, Travel on Spot pārstāvji, filiāles, uzņēmumi, kuri sadarbojas ar Travel on Spot, izplatītāji, tīmekļa lapas, kas sadarbojas ar Travel on Spot, licenču īpašnieki, aģenti vai citi subjekti, kas saistīti ar Interneta vietnes veidošanu, reklāmu u.c., nekādā gadījumā netiks uzskatīti atbildīgi par: (a) jebkādiem netiešiem zaudējumiem, darbības traucējumiem, peļņas vai ienākumu zaudēšanu, līgumu zaudēšanu, kaitējumu reputācijai vai tēlam; (b) jebkādu Interneta vietnē sniegtās izmitināšanas iestāžu / pakalpojumu apraksta informācijas neprecizitāti (ieskaitot cenas, foto uzņēmumus, noslogotību un vērtējumus); (c) izmitināšanas iestāžu / citu pakalpojumu sniedzēju sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem; (d) jebkādiem tiešiem un / vai netiešiem zaudējumiem, kas lietotājiem varēja rasties Interneta vietnes lietošanas dēļ, nespējas lietot Interneta vietni vai kavējumu dēļ (informācijas iesniegšanas, cenu izmaiņu, pasūtījumu apstiprinājumu u.c.); (e) par jebkādiem personas veselības traucējumiem, dzīvības atņemšanu, kaitējumu īpašumam un tiesisko procedūru izdevumiem, noteikumu neievērošanu, tīšiem un neuzmanīgas rīcības rezultātā radītiem pārkāpumiem, informācijas nepietiekamību, bezdarbību, nepatiesas informācijas sniegšanu, civiltiesību aktu pārkāpumiem vai darbībām, par kurām atbildīga izmitināšanas iestāde (tās darbinieki, vadītāji, aģenti, pārstāvji vai uzņēmumi, kas sadarbojas ar iestādi), ieskaitot jebkādu (pilnīgu vai daļēju) atsaukšanu, izmitināšanas vienību trūkumu, streikus, force majeure apstākļus vai jebkādus citus notikumus, ko Travel on Spot nav tieši un / vai netieši ietekmējusi.

Iet uz augšu

 

Intelektuālā īpašuma tiesības

Programmatūra, kas nepieciešama Travel on Spot pakalpojumu sniegšanai, ir pieejama vai izmantojama Interneta vietnē, kā arī Interneta vietnes satura un informācijas intelektuālās īpašumtiesības (ieskaitot autortiesības) pieder Travel on Spot un tās izstrādātājiem, ja vien nav norādīts citādāk. Travel on Spot ar īpašumtiesībām pieder visas tiesības uz Interneta vietni, kurā tiek sniegti un / vai ir pieejami pakalpojumi (ieskaitot klientu atsauksmes un iztulkoto to saturu), nosaukumi un intereses (visas intelektuālās īpašumtiesības) (dizaina un infrastruktūras), un lietotājiem vai jebkādām trešajām personām nav sniegtas tiesības kopēt, piesaistīt, izmantot (hiper- / vai citas) norādes, paziņot, reklamēt, pārdot, integrēt, lietot, saskaņot vai citādāk izmantot Interneta vietnes saturu (ieskaitot visus tulkojumus un klientu atsauksmes) vai Travel on Spot preču zīmi bez tās īpašnieku iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Jebkāds minēto tiesību pārkāpums, ļaunprātīga izmantošana vai jebkāda cita norādīta vai līdzīga darbība radīs būtisku intelektuālo īpašumtiesību (ieskaitot autortiesības un tiesības uz datu bāzi) pārkāpumu.

Iet uz augšu

 

Privātuma politika

Travel on Spot novērtē klientu uzticību un sargā tai sniegtos personu datus. Šajos noteikumos, kas periodiski tiek atjaunoti, ir sniegta informācija par to, kā Travel on Spot izmanto un apstrādā personas datus un sīkfailus. Sazinoties ar Travel on Spot, izmantojot norādītos kontaktdatus, lietotāji tāpat var iegūt papildu informāciju par personīgo datu aizsardzību. Travel on Spot piedāvātos izmitināšanas iestādes / citus pakalpojumus var pasūtīt internetā Interneta vietnē, izmantojot mobilo tālruņu programmas (no tā brīža, kad tās tiks ieviestas), kā arī mūsu partneru tīmekļa lapās un sociālajos tīklos. Zemāk sniegtā informācija attiecas uz visiem minētajiem kanāliem.

Iet uz augšu 

 

Privātums
Papildu korespondence

Pasūtot pakalpojumus Travel on Spot, lietotāji apstiprina, ka piekrīt saņemt: (a) pasūtījuma apstiprinājuma informāciju un (b) e-pasta vēstuli, kurā Travel on Spot lūdz lietotāju aizpildīt viesnīcas novērtējuma veidlapu pēc viņa viesošanās. Tālāk būs paskaidrots, kādos gadījumos iespējama sazināšanās ar lietotājiem.

Iet uz augšu

 

Kādus personiskus datus izmanto Travel On Spot? 

Veicot pasūtījumu, lietotājiem tiek lūgts norādīt vārdu un uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, maksājumu kartes datus, ceļabiedru vārdus un uzvārdus, dzimšanas datumus, personisko kontaktinformāciju un izvēlētos ceļojumus. Lai lietotāji varētu ērtāk kārtot pasūtījumus, viņi var izveidot savu sadaļu, kurā būs iespējams saglabāt personīgās atlases, pārskatīt iepriekšējos un kārtot nākamos pasūtījumus. Apmeklējot Interneta vietni, pat tad, ja netiek veikts kāds konkrēts pasūtījums, var tikt vākti attiecīgi dati: IP adrese, izmantotā pārlūkprogramma, informācija par datora operētājsistēmu, programmu versijas, valodas iestatījumi un rādītās Interneta vietnes lapas. Ja lietotāji izmanto mobilās ierīces, tāpat var tikt vākti dati, kas ļauj noteikt mobilās ierīces veidu, ierīces iestatījumus, ģeogrāfiskās (garuma un platuma) koordinātas. Informācija par lietotāju var tikt iegūta arī tad, kad lietotājs apmeklē sociālos tīklus.

Iet uz augšu 

 

Atbildība par patiesu datu sniegšanu

Lietotājs pats garantē un atbild par to, ka, lietojot Interneta vietni, visa sniegtā informācija būs patiesa un precīza. Stingri aizliegts veikt nepatiesus un maldinošus pasūtījumus. Ceļojumu rezervācijas pakalpojumus, kas tiek piedāvāti Interneta vietnē, drīkst izmantot tikai tad, ja tiek veikts likumīgs pasūtījums vai pirkums sev vai citām personām, kuru vārdā personai, kas iesniegusi pasūtījumu, ir tiesības darboties. Ja lietotājs veic dažāda veida aizdomīgas darbības, krāpj vai ļaunprātīgi izmanto Interneta vietnē piedāvātos ceļojumu pasūtījumu pakalpojumus, Travel on Spot var atsaukt visus vai daļu ar šo lietotāja vārdu, e-pasta adresi vai sadaļu saistītos pasūtījumus vai slēgt visas šī lietotāja esošās Travel on Spot sadaļas. Gadījumā, ja lietotājs rīkojas maldinoši, Travel on Spot ir tiesības uzsākt visas nepieciešamās likumīgās darbības. Šajā gadījumā lietotājs, kas būs veicis maldinošās darbības, būs  atbildīgs, ja Travel on Spot tiks radīti naudas zaudējumi, ieskaitot tiesvedības izdevumus un jebkādus citus zaudējumus.

Iet uz augšu 

 

Travel On Spot  mērķu nodrošināšanai nepieciešamie lietotāju personiskie dati

Pasūtījumu administrēšana. Lietotāju personiskie dati tiek izmantoti, lai administrētu internetā iesniegtos pasūtījumus. Saņemtie dati par lietotājiem tāpat tiek nodoti pasūtītajai izmitināšanas iestādei vai arī citiem pakalpojumu sniedzējiem. Klientu apkalpošana un palīdzība. Lietotāju personiskie dati ir pieejami Travel on Spot klientu apkalpošanas komandai, lai lietotājiem nodrošinātu nepieciešamo palīdzību, piem., lai būtu atrasta atbilstoša izmitināšanas iestāde vai lai tiktu atbildēts uz jautājumiem, kas saistīti ar pasūtījumu. Atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem. Lietotāju kontaktdati var tikt izmantoti, lai nosūtītu lūgumus par atsauksmju sniegšanu attiecībā uz piedāvātajiem pakalpojumiem. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. Tāpat lietotāju personiskie dati var tikt izmantoti pētījumu veikšanai, kas palīdzētu uzlabot pakalpojumu kvalitāti un lietotāju apkalpošanu. Tirgdarbība. Lietotāju personiskie dati var tikt izmantoti tirgdarbības mērķiem, kas nav pretrunā tiesību aktu noteikumiem. Piemēram, ja lietotājs iesniedz attiecīgu pasūtījumu vai izveido sadaļu, viņa kontaktdati var tikt izmantoti  jaunumu vai informācijas sūtīšanai par produktiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar ceļojumiem. Travel on Spot saviem klientiem regulāri sūta jaunumu vēstules. No to saņemšanas jebkurā laikā var attiekties. Pamatojoties uz lietotāju informāciju, lietotājiem apmeklējot Travel on Spot  vietni, lietojot mobilās programmas vai pārlūkojot trešo personu tīmekļa lapas un sociālos tīklus, var tikt rādīti speciāli konkrētam lietotājam saskaņā ar viņa iesniegto informāciju pielāgoti pakalpojumu piedāvājumi. Tirgus pētījumi. Travel on Spot klienti var tikt palūgti piedalīties tirgus pētījumos. Jebkādi papildu personiskie lietotāju dati, kas sniegti tirgus pētījumu laikā, tiek izmantoti tikai tādā gadījumā, ja tiek saņemta lietotāju piekrišana. Cita veida komunikācija. Attiecīgos gadījumos Travel on Spot var sazināties ar lietotājiem ar e-pasta, pasta, tālruņa vai SMS ziņas starpniecību. Šādas darbības iespējamas dažādu iemeslu dēļ: atbildot uz lietotāju jautājumiem vai pildot viņu iesniegtās prasības; ja lietotājs nav izpildījis sākto pasūtījumu, sūtot atgādinājumu, lai lietotājs to izpildītu; sūtot lietotājiem anketas, kurās tiek lūgts novērtēt Travel on Spot sniegtos pakalpojumus utt. Krāpšanas gadījumi un novēršanas līdzekļi. Personiskie dati var tikt izmantoti, lai noteiktu un novērstu krāpšanu, kā arī citas noziedzīgas, negodīgas vai nevēlamas darbības.

Iet uz augšu 

 

Sociālo tīklu izmantošana

Reklamējot izmitināšanas iestādes un to sniegtos pakalpojumus, kā arī reklamējot un pilnveidojot Travel on Spot sniegtos pakalpojumus, tiek izmantoti sociālie tīkli (piemēram, Travel on Spot interneta vietnē ir instalēti tieši savienojumi ar sociālajiem kanāliem). Ja Travel on Spot vietnē lietotājs nospiež vienu no sociālo kanālu pogām un piereģistrējas ar esošo sociālo sadaļu, informācija kļūst pieejama sociālā tīkla piegādātājam. Šī informācija var tikt rādīta lietotāja sociālā tīkla profilā, un to var redzēt tīkla locekļi. Bez jau esošajām pogām, kas atzīmē sociālos tīklus, Travel on Spot sociālajos tīklos ir arī savas sadaļas, kurās tiek piedāvātas sociālās sīklietotnes (no brīža, kad tās tiks instalētas). Šie pakalpojumi sniedz iespēju lietotājiem dalīties ar saviem datiem ar Travel on Spot. Kļūstot par sīklietotnes lietotājiem, iespējams uzzināt, kādi dati ir sniegti Travel on Spot. Informāciju, ar kuru lietotājs nolemj dalīties, var veidot sociālajā profilā rādītie dati, e-pasta adrese, statusa maiņa un draugu saraksts. Tas ļauj pēc iespējas labāk piemērot Interneta vietni lietotāju vajadzībām un pilnveidot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Lietotājiem tāpat var tikt atļauts pieslēgties pie Travel on Spot sistēmas, izmantojot esošās sociālo tīklu sadaļas. Vairāk informācijas par to, kā šādos gadījumos tiek apstrādāti un izmantoti lietotāju dati, varētu sniegt sociālo tīklu piegādātāji un administratori.

Iet uz augšu 

 

Dalīšanās ar lietotāju datiem ar trešajām personām

Noteiktos gadījumos lietotāju personiskie dati var tikt uzticēti trešajām personām.

Izmitināšanas iestādes / citi pakalpojumu sniedzēji. Lai izpildītu veikto pasūtījumu, lietotāja dati ir obligāti jānodod pasūtītajai izmitināšanas iestādei vai citam pakalpojumu sniedzējam. Nododamie dati ietver lietotāja vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju un ar maksāšanu saistīto informāciju, līdzbraucēju vārdus un uzvārdus, kā arī vēlmes, kas norādītas  pasūtījuma veikšana laikā. Trešās personas. Personisko datu apstrādei iepriekš minēto mērķu nolūkos Travel on Spot var pieaicināt trešās personas (piemēram, pārsūtot pasūtījuma informāciju izmitināšanas iestādei vai lūdzot trešajām personām sazināties ar lietotājiem; Travel on Spot var sadarboties ar trešajām personām, kas nodrošina maksāšanas pakalpojumus un ir starpnieks ar maksāšanu saistītos jautājumos; trešās personas var tikt pieaicinātas datu analīzei u.tml.). Visu trešo personu, kuru pakalpojumi tiek izmantoti, lai īstenotu Travel on Spot darbību, rīcība ir ierobežota ar konfidencialitātes līgumiem, saskaņā ar kuriem lietotāju personiskos datus nedrīkst izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti vienošanās dokumentā. Biznesa partneri. Informācijas izplatīšanas nolūkos par Interneta vietnē un mobilo iekārtu sīklietotnēs piedāvātajām izmitināšanas iestādēm un citiem sniegtajiem pakalpojumiem Travel on Spot sadarbojas ar partneru vietnēm visā pasaulē. Veicot pasūtījumu kādā partneru vietnē, noteiktā lietotāju informācija tāpat tiek nodota Travel on Spot. Tādā pašā veidā Travel on Spot var nodot biznesa partnerim datus, kas tai ir, piemēram, administrējot lietotāja sadaļu vai pasūtījumu, lai atbildētu uz jautājumiem vai arī tirgdarbības nolūkos. Šajā gadījumā personiskie dati tiek kārtoti saskaņā ar konkrētu biznesa partneru datu un privātuma sargāšanas noteikumiem. Valsts institūcijas. Lietotāju personiskie dati var tikt nodoti valsts, pašvaldības un citām pilnvarotām institūcijām, ja tas paredzēts spēkā esošajos nacionālo, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību aktu nolikumos.

Iet uz augšu 

 

Mobilo ierīču lietošana 

Travel on Spot piedāvās lietotājiem bezmaksas sīklietotnes, kas piemērotas vairumam mobilo ierīču. Sīklietotnēs personiskie dati tiks vākti un apstrādāti tāpat kā Interneta vietnē, turklāt sīklietotnes piedāvās vietas noteikšanas pakalpojumu, kuru izmantojot, lietotāji varēs atrast netālu esošās izmitināšanas iestādes.

Iet uz augšu 

 

Viesu atsauksmes 

Pēc viesošanās jebkurā no Interneta vietnē izvēlētajām un pasūtītajām izmitināšanas iestādēm Travel on Spot lūdz lietotājus sniegt atsauksmes par izmitināšanas iestādi, sniegtajiem pakalpojumiem, apkārtni un vietu. Ja lietotājs nevēlas, lai pie sniegtās atsauksmes būtu norādīts viņa vārds, komentārs internetā var tikt publicēts anonīmi vai ar segvārdu. Iesniedzot atsauksmi, lietotājs piekrīt, lai viņš tiktu rādīts, piemēram, attiecīgās izmitināšanas iestādes Interneta vietnes informatīvajā lapā, mobilajās sīklietotnēs, sociālo tīklu sadaļās vai sociālo tīklu sīklietotnēs, attiecīgās izmitināšanas iestādes tīmekļa lapā vai mūsu biznesa partneru tīmekļu lapās ar nolūku informēt citus ceļotājus. Lietotāju sniegtās atsauksmes pēc Travel on Spot ieskatiem tāpat var tikt izmantotas tirgdarbības nolūkos, pārdošanas veicināšanai vai pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kā arī var tikt publicētas Interneta vietnē vai citos sociālās plašsaziņas līdzekļu kanālos: jaunumu vēstulēs, reklāmās, programmās un citos Travel on Spot piederošos, izmantojamos vai pārvaldāmajos kanālos. Travel on Spot pēc saviem ieskatiem ir tiesības noraidīt vai likvidēt attiecīgās atsauksmes. Ja lietotājs norādīs, ka attiecīgā viesa sniegtā atsauksme viņam bija lietderīga vai nelietderīga, šī informācija var tikt izmantota kopā ar citu lietotāju sniegto informāciju, šķirojot un nosakot viesu iesniegto atsauksmju secību.

Iet uz augšu 

 

Sīkfaili

Kas tas ir?

Sīkfails ir neliels datu daudzums, ko Interneta vietne instalē lietotāja datorā. 

Kādam nolūkam Interneta vietnei nepieciešami sīkfaili?

Interneta vietnēm nav atmiņas. Lietotājam pārlūkojot dažādas interneta vietnes, viņš netiks atpazīts kā viens un tas pats lietotājs. Sīkfaili ļauj vietnei atpazīt izmantojamo pārlūkprogrammu. Šī iemesla dēļ galvenais sīkfailu mērķis ir atcerēties izvēles (vietnes valodu, valūtu u.c.). Sīkfaili tāpat palīdz atpazīt lietotāju, kas apmeklējis  to pašu tīmekļa lapu.

Iet uz augšu

 

Sīkfailu izmantošana

Interneta vietnē tiek izmantoti šādi sīkfaili: Tehniskie sīkfaili: lai lietotājiem piedāvātu progresīvu un viegli lietojamu vietni, Travel on Spot izmanto tehniskos sīkfailus, kas ļauj redzēt Interneta vietni un garantē atbilstošu tās darbību, savukārt lietotāji var pieslēgties pie savas sadaļas un kārtot savus pasūtījumus. Interneta vietne pienācīgi darbojas tikai pateicoties tehniskajiem sīkfailiem. Funkcionālie sīkfaili: tie ļauj atcerēties lietotāju izvēles un efektīvāk lietot interneta vietni. Pateicoties šiem sīkfailiem, Interneta vietne atceras iepriekš izvēlēto valodu, valūtu, veiktās meklēšanas vai aplūkotās izmitināšanas iestādes. Šie sīkfaili Interneta vietnei nav obligāti, taču tie ļauj ērtāk veikt pārlūkošanu. Analītiskie sīkfaili: šī tipa sīkfaili tiek izmantoti, lai labāk saprastu, kā apmeklētāji lieto Interneta vietni, un lai uzlabotu Interneta vietnes darbu. Dati, kas tiek vākti, ietver lietotāju aplūkotās tīmekļa lapas, no kādām saistītajām tīmekļa lapām lietotāji ir atnākuši uz Interneta vietni vai kur aizgājuši, izmantojamās platformas veidu, datuma un laika informāciju, spiedienu skaitu, peles kustību un pārlūkošanas darbību, atslēgvārdus un citu tekstu, kas tiek ievadīts, pārlūkojot Interneta vietni. Tāpat analītiskie sīkfaili tiek izmantoti reklāmas kampaņām, lai izanalizētu lietotāju rīcību pēc tam, kad viņiem tika parādīta interneta reklāma, ieskaitot arī trešo personu tīmekļa lapās rādītās reklāmas. Šajā gadījumā tiek vākta anonīma informācija. Komerciālie sīkfaili: šie sīkfaili tiek izmantoti, lai publicētu Travel on Spot reklāmas citās tīmekļa lapās. Tā saucamās novirzošās reklāmas tiek rādītas, pamatojoties uz informāciju par lietotāju meklētajiem ceļojumu virzieniem, aplūkotajām izmitināšanas iestādēm un rādītajām cenām.

Iet uz augšu

 

Sīkfailu eksistēšanas laiks

Sīkfailiem ir atšķirīgi eksistēšanas cikli. Ilgākais atsevišķu sīkfailu eksistēšanas laiks ir pieci gadi, skaitot no pēdējā Interneta vietnes apmeklējuma. Visus sīkfailus jebkurā laikā var izdzēst no lietotāja pārlūkprogrammas.

Iet uz augšu 

 

Trešo personu sīkfaili

Travel on Spot izmanto uzticamu un atzītu interneta reklāmas un tirgdarbības uzņēmumu pakalpojumus. Analītiskos nolūkos Travel on Spot tāpat var izmantot trešo personu piegādātājus. Lai realizētu šos mērķus, obligāti jāinstalē arī trešo personu sīkfaili. Piegādātāji, kuru pakalpojumus izmanto Travel on Spot, ir apņēmušies informēt klientus par darbībām, ko tie veic, kā arī piemērot augstus biznesa un datu kārtošanas standartus.

Iet uz augšu

 

Travel On Spot sīkfailu datu izmantošana

Travel on Spot sīkfailus drīkst izmantot tikai Travel on Spot. Trešo personu instalētos sīkfailus kontrolē trešās personas.

Iet uz augšu

 

Sīkfailu opciju maiņa

Lietojot pārlūkprogrammu (piem., Internet Explorer, Safari, Firefox vai Chrome) iestatījumus, lietotāji var izvēlēties atļautos un aizliegtos sīkfailus. Iestatījumu vieta pārlūkprogrammas izvēlnē ir atkarīga no konkrētās pārlūkprogrammas veida. Iestatījumus var atrast ar „Palīdzības” funkciju. Izvēloties bloķēt attiecīgos sīkfailus, dažas Interneta vietnes funkcijas vairs var nedarboties. Atteikšanās no reklāmas internetā nenozīmē, ka lietotājs vispār vairs neredzēs interneta reklāmas vai ka lietotāja dati netiks izmantoti reklāmas vai tirgdarbības pētījumu veikšanai. Šāda atteikšanās nozīmē, ka tīkli, no kuru pakalpojumiem veikta atteikšanās, vairs nerādīs reklāmas, kas piemērotas lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumiem un pārlūkošanas īpatnībām.

Iet uz augšu 

 

Tīmekļa lapas rādītāji

Travel on Spot izmanto tīmekļa lapas rādītājus. Tīmekļa lapas rādītājs ir neliels viena pikseļa grafiskais attēls, kurš datorā nonāk kā tīmekļa lapas daļa vai kā HTML elektroniskais paziņojums. Tieši vai ar citu pakalpojumu sniedzēju starpniecību šie attēli tiek lietoti kā interneta reklāma vai lai uzzinātu, vai lietotājs, kuram tiek rādīta reklāma, veic pasūtījumu, un lai vērotu partneru tīmekļa lapu konversiju, analizētu lietotāju kustību un optimizētu piedāvātos pakalpojumus.

Iet uz augšu 

 

Drošība
Piemērotie drošības līdzekļi

Vadoties pēc Eiropas datu aizsardzības likuma, Travel on Spot piemēro speciālus līdzekļus, kas liegtu ceļu nelikumīgai piekļuvei personiskiem datiem vai nelikumīgai to izmantošanai. Travel on Spot piemēro biznesa procedūras, drošības sistēmas, tehniskos un fiziskos līdzekļus, kas ierobežo piekļuvi datiem un to izmantošanu esošajos serveros, kā arī ļauj aizsargāt lietotāju personiskos datus. Kredītkartes dati, ja tie nepieciešami pasūtījuma veikšanai, tiek uzglabāti ne ilgāk par 10 dienām. Vēlāk dati uz visiem laikiem tiek likvidēti no Travel on Spot sistēmām vai paliek glabāšanai tikai pārkāpumu novēršanas nolūkos. Norādītais noteikums nav spēkā, ja lietotājs izvēlas glabāt kredītkartes datus savā personīgajā sadaļā.

Iet uz augšu 

 

Travel on Spot sniegtās personiskās informācijas kontro

Lietotājam ir tiesības pārskatīt, kādu personisko informāciju Travel on Spot par viņu glabā. To var izdarīt, sūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@travelonspot.lt un vēstules nosaukumā norādot „Informācija par personiskiem datiem”, kā arī pievienojot savas identifikācijas kartes / pases kopiju, lai tiktu novērsts nelikumīgs pieprasījums un informācijas sniegšana. Ja esošā informācija par lietotāju ir kļūdaina vai novecojusi, pēc lietotāja lūguma informācija tiks atjaunota. Tāpat, ja klients vēlas, viņu var izdzēst no Travel on Spot klientu datu bāzes. Šādā gadījumā prasība jāsūta uz e-pasta adresi info@travelonspot.lt un vēstules nosaukumā jānorāda „Prasība dzēst personiskos datus”. Attiecīga informācija obligāti jāglabā administrēšanas nolūkos (piem., pārkāpumu novēršanai u.c.). Lietotājs jebkurā laikā var izdzēst Travel on Spot interneta vietnē personīgo sadaļu, pie tās pieslēdzoties un izvēloties sadaļas dzēšanu.

Iet uz augšu 

 

Cita informācija

Šie noteikumi un pakalpojumu sniegšana tiek regulēti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem. Jebkāda veida strīdi, kas radušies šo noteikumu un pakalpojumu sniegšanas dēļ, pusēm savstarpēji jārisina labprātīgu pārrunu ceļā. Ja radušās domstarpības neizdodas atrisināt mierīgā ceļā, strīdu risināšana tiek novirzīta Lietuvas Republikas tiesu kompetencei. Šo noteikumu oriģinālā versija lietuviešu valodā var tikt tulkota citās valodās. Ja rodas pretrunas šo noteikumu satura vai to interpretācijas dēļ vai ja ir neatbilstība starp tulkojumu jebkurā ārvalstu valodā un oriģinālo versiju lietuviešu valodā, tad jāvadās pēc šo noteikumu oriģinālās versijas lietuviešu valodā. Versiju lietuviešu valodā iespējams atrast Interneta vietnē vai to var nosūtīt lietotājam, ja tiek saņemta rakstiska prasība. Ja kāda šo noteikumu daļa tiek atzīta vai kādu iemeslu dēļ kļūst spēkā neesoša, pārējās daļas paliek spēkā, un tās arī turpmāk stingri jāievēro.

Iet uz augšu 

 

Mūsu rekvizīti 

AB „Novaturas"
A. Mickevičiaus iela 27, Kauņa LT-44245, Lietuva
Uzņēmuma kods: 135567698
PVN maksātāja kods: LT355676917
Banka: AB DNB bankas
SWIFT: AGBLLT2X 
Norēķinu konts: LT734010042500000826

E-pasts: info@travelonspot.lv
www.travelonspot.com

Informācija atjaunota 31.03.2016.

Iet uz augšu